شگفتی طبیعت  ، نخل های خرمای طارم

شگفتی طبیعت ، نخل های خرمای طارم

خرید و ذخیره گندم  همچنان بحث روز محافل تصمیم گیر استان

خرید و ذخیره گندم همچنان بحث روز محافل تصمیم گیر استان

گندم همچنان تیتر خبرهای استان است.
گشتی در بازار،از تامین تا نظارت

گشتی در بازار،از تامین تا نظارت

قلع و قمع 82 مورد کاربری غیر مجاز در زنجان

قلع و قمع 82 مورد کاربری غیر مجاز در زنجان

در 4 روز گذشته 82 مورد کاربری غیر مجاز در زنجان قلع وقمع شد .
افتتاحی که قفل است

افتتاحی که قفل است

فصل غوره درخرمدره

فصل غوره درخرمدره

تاکيد استاندار زنجان بر نظارت و کنترل وضع اقلام اساسی

تاکيد استاندار زنجان بر نظارت و کنترل وضع اقلام اساسی

سهمیه شکر زنجان به ۱۴ هزار تن افزایش یافت.
سازندگی جهادگران در ایجرود

سازندگی جهادگران در ایجرود

رونق زنبورداری درخدابنده

رونق زنبورداری درخدابنده

جمع آوری بیش از 10  میلیاردی زکات در زنجان

جمع آوری بیش از 10 میلیاردی زکات در زنجان

از آغاز سال تاکنون 10 میلیاردو 300 میلیون تومان زکات در استان زنجان جمع آوری شده است.