تولید شیشه‌های ضدگلوله در شیراز

تولید شیشه‌های ضدگلوله در شیراز

شیشه‌های ضدگلوله لمینت در شیراز تولید می‌شود.
پیاز نشایی آباده در راه بازار

پیاز نشایی آباده در راه بازار

برداشت پیاز نشایی در آباده آغاز شد.
سرمایه‌ای که دود می شود

سرمایه‌ای که دود می شود

آتش زدن بقایای مزارع کشاورزی از رفتار‌های غلطی است که مضررات فراوانی دارد.
سرمایه ای که می سوزد

سرمایه ای که می سوزد

آتش زدن بقایای مزارع کشاورزی از رفتارهای غلطی است که مضررات فراوانی دارد.
استمرار توزیع شکر طرح تنظیم بازار

استمرار توزیع شکر طرح تنظیم بازار

توزیع شکر تا برطرف شدن نیاز بازار ادامه می یابد.
توسعه کشت گیاهان دارویی

آنغوزه گیاهی کم آب بر با صرفه اقتصادی بالا

سالانه بیش از ۲۰ تن شیرابه آنغوزه تلخ در شهرستان نی ریز تولید می‌شود.
در شهرستان فسا

شناسایی متخلفان برداشت غیر مجاز گیاه دارویی

متخلفان برداشت غیر مجاز فرآورده گیاه دارویی آنغوزه در ار تفاعات خرمنکوه شهرستان فسا شناسایی و دستگیر شدند.
نخستین نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک فارس
توانمندی‌های صنایع

نخستین نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک فارس

در راستای تحقق شعار سا، نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک استان مردادماه در شیراز برگزار می‌شود.
مبارزه با آفات

مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در کازرون

ردیابی، شناسایی و مبارزه با آفت‌های مگس میوه مدیترانه‌ای و مگس میوه انبه در باغ‌های شهرستان کازرون در حال اجراست.
توقیف قاچاق

کشف لوازم جانبی موبایل در فراشبند

خودرو حامل لوازم جانبی موبایل قاچاق در فراشبند توقیف شد.